مجوز دفاع و محدوده زمانی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه
1396/07/08

 

مجوز دفاع و محدوده زمانی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه"

 

با توجه به لزوم ساماندهی امور مربوط به اخذ مجوز و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره ۷۰/۲۴۴۳۲ مورخ ۹۶/۴/۲۷ معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:  

 
 
 
d
 
 
 
 
۱- محدوده زمانی تحویل مدارک و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع:
 
 با توجه به لزوم بررسی مدارک و برنامه ریزی مورد نیاز و هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داور، لازم است حداکثر تا چهار هفته قبل از تاریخ مورد نظر جهت برگزاری جلسه دفاع، کلیه مدارک لازم از جمله فرمهای تکمیل شده توسط دانشجو که به تأیید استادان راهنما و مشاور، مدیر گروه و امور مالی و آموزشی واحد رسیده است به همراه یک نسخه از پایان نامه، تحویل اداره پژوهش دانشکده گردد. استادان محترم داور یک هفته فرصت دارند تا نسبت به بررسی اولیه پایان نامه و تأیید فرم مجوز دفاع اقدام نمایند تا هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه دفاع توسط رئیسان ادارات پژوهشی دانشکده ها انجام گیرد. در صورت ذکر ایرادات اساسی توسط داوران محترم که امکان تأیید نهایی پس از انجام اصلاحات توسط دانشجو را تا یک هفته قبل از تاریخ دفاع فراهم ننماید، مسئولیت تأخیر در برگزاری جلسه دفاع و احتساب در نیمسال بعدی، به عهده دانشجو خواهد بود. 
 
 
 
 
۲- محدوده زمانی دفاع از پایان نامه:
 
حداکثر تاریخ برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور قرارگیری در محدوده هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه اشاره شده، ۳۰ دی ماه برای نیمسال اول سال تحصیلی و ۳۱ شهریورماه برای نیمسال دوم سال تحصیلی می باشد و این محدوده بر خلاف سنوات گذشته به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 
 
 
تبصره: در صورت اخذ مجوز قبلی برگزاری جلسه دفاع در تاریخ مجاز و بروز حوادث خاص و ناگهانی که قصوری از طرف دانشجو نمی باشد، موضوع برگزاری تمدید تاریخ دفاع تا حداکثر پانزده روز بعد از زمان مجاز ذکر شده، بدون پرداخت شهریه و احتساب سنوات آموزشی نیمسال جدید، پس از بررسی مستندات و تأیید در گروه آموزشی، در شورای پژوهشی واحد نیز بررسی شده تا در صورت تأیید نهایی، تنها در موارد خاص و با اطلاع رسانی به سازمان مرکزی (جهت بررسی مستندات)، مجوز لازم، صادر گردد.  
 
 
 
۳- محدوده زمانی تصویب پروپزال:
 
با توجه به محدوده زمانی ذکر شده در بند قبل، تاریخ تصویب پروپزالهای پایان نامه های کارشناسی ارشد در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه به منظور امکان قرارگیری در محدوده هر نیمسال تحصیلی با رعایت محدوده زمانی شش ماهه، حداکثر ۳۰ تیرماه برای دفاع در آخرین روز مجاز نیمسال اول سال تحصیلی بعد و ۲۸ اسفند ماه برای دفاع در آخرین رپز مجاز نیمسال دوم همان سال تحصیلی می باشد. ضمناً برای دانشجویان دوره دکترای تخصصی، طبق ضوابط مربوطه، حداقل فاصله تصویب پروپزال تا تاریخ دفاع، یکسال خواهد بود.
 
 
 
حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد شیراز