چطور بدانم مقاله ام را کدام نشریه انگلیسی چاپ می کند؟
1396/07/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرض کنید قصد دارید مقاله خود را برای یک نشریه خارجی بفرستید، اما هیچ نشریه ای را سراغ ندارید.

 

برای پیدا کردن نشریه ای مرتبط با عنوان و چکیده مقاله شما، از سیستم مجله یاب الزویر استفاده کنید.

 

برای این کار، کافی است نام مقاله و نیز چکیده مقاله تان را در پایگاه زیر وارد کنید، تا مجلات مرتبط را به شما معرفی کند.

 

http://journalfinder.elsevier.com/ 

  

   مانند شکل زیر:                                                                                                           

 

 

345

 

 

در قسمت Paper title: عنوان مقاله به انگلیسی

 

و در قسمت Paper abstract:چکیده انگلیسی را وارد کنید

 

سپس از قسمت Fields of research:رشته مورد نظر خود را انتخاب نماید و دکمه Find journal را فشار دهید تا مجلات مرتبط نمایش داده شود.

 

 

 

67