ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر مجله یا ژورنال علمی
1396/07/12

 

 

 

 

 

 

 

ایمپکت فکتور (IF: Impact Factor)  یا ضریب تاثیر ژورنال ها به صورت سالانه برای ژورنال هایی که در لیست تامسون رویترز قرار دارند تعیین می شود.

در انتهای هر سال، ژورنال های تحت پوشش ISI که در فهرست WoS قرار گرفته اند، ارزیابی می شوند.

این موسسه هر سال در ماه ژوئن (ماه 6 میلادی) ایمپکت فکتورهای سال قبل را منتشر می کند.

 

 

مثال:

 

اگر در سال 2012 جمعاً 40 ارجاع به یک ژورنال صورت گرفته باشد و در آن ژورنال در سال 2010 تعداد 26 مقاله و در سال 2011 تعداد 24 مقاله چاپ شده باشد، ضریب تاثیر یا ایمپکت فکتور آن ژورنال از تقسیم عدد 40 بر عدد 50 به دست می آید که مقدار آن 0.80 می شود.

یعنی به طور متوسط هر مقاله آن ژورنال 0.80 مرتبه مورد استناد مقالات دیگر قرار گرفته است.

 

بنابراین ایمپکت فکتور تابع یک دوره سه ساله است که دو سال آن برای چاپ مقاله ها و سال سوم مربوط به ارجاعات به مقالات دو سال قبل است.

 

 

 

شاخص ایمپکت فکتور توسط تامسون رویترز (ISI) اعلام می شود.

 

 

جهت بررسی ایمپکت فکتور مجلات ISI می توانید از طریق یکی از سایت های زیر اقدام فرمایید: