اساتید گروه مهندسی برق

 

 

 

 

 

 معرفی اعضای هیات علمی  گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

 

 

نام

 

 

نام‌خانوادگی

 

 

 آدرس پست الکترونیک        

 

 تصویر

 

 

 رزومه

 

 

محمدمهدی

 

 

عارفی

 

 

 arefi.iau@gmail.com

 

 

 

 

01

 

 

حامد

 

 

آگاهی

 

 

 agahi23@yahoo.com

 

 

 

 

 

022

 

ناصر

 

 

پرهیزگار

 

 

 nasserpar@yahoo.com

 

 

 

 

 

03

 

سیدحسین

 

 

شمس

 

 

 s.hossein.shams@gmail.com

 

 

 

 

04

 

آذر

 

 

محمودزاده

 

 

 azar_mahmoodzadeh@yahoo.com

 

 

 

 

05

 

حمید

 

 

آزاد

 

 

 hamidraha@yahoo.com

 

 

 

 

06

 

محبوبه

 

 

اقتصاد

 

 

 mah_eghtesadi@yahoo.com

 

 

 

 

07

 

زهرا

 

 

عادل پور

 

 

 adelpourotf@yahoo.com

 

 

 

 

08

 

فرشاد

 

 

پسران

 

 

 fpesaran@yahoo.com

 

 

 

 

11_1

 

محمد صادق

 

 

جوادی

 

 

 msjavadi@gmail.com

 

 

 

 

10

 

امیرحسین

 

 

قیصری

 

 

 amir.gheisari@ gmail.com

 

 

 

 

011

 

رحیم

 

 

غیور

 

 

 rghayour@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

12

 

علیرضا

 

 

کریمی

 

 

 karimi121@gmail.com

 

 

 

 

13

 

نبی اله

 

 

شیری

 

 

 nabi.shiri@gmail.com

 

 

 

 

14

 

مجتبی

 

 

صادقی

 

 

 mojtaba_sadeghi_17@yahoo.com

 

 

 

 

15

 

زهرا

 

 

کرمی

 

 

 karami.fsriau@yahoo.com

 

 

 

 

16

 

رامین

 

 

براتی

 

 

 baratiramin.fsriau@yahoo.com

 

 

 

 

17

 

محمدمهدی

 

 

متوسل

 

 

mehdi_motevasel@yahoo.com

 

 

 

 

22

 

حبیب

 

 

صفی قلی

 

 

 Safigholi@gmail.com

 

 

 

 

19

 

مهسا

 

 

واقفی

 

 

 mahsavaghefi@gmail.com

 

 

 

 

18

 

 مریم

 

 

محیط پور

 

 

 mohitpour@gmail.com

 

 

 

 

20